ทำความรู้จักกับท่านลุกมาน

Submitted by dp6admin on Sat, 14/04/2012 - 00:12

ก่อนที่จะเข้าสู่ข้อตักเตือนของลุกมาน ขอทำความรู้จักกับท่านลุกมานก่อน อุละมาอฺมีคิลาฟกันว่าลุกมานเป็นใคร แต่ในสายรายงานจากบรรดาอัสสะละฟุศซอลิหฺ มีรายงานจากท่านวะฮฺบ อิบนุมุนับบิฮฺ และท่านมุกอติล (ซึ่งขัดแย้งกันเล็กน้อย) ท่านวะฮฺบบอกว่าลุกมานเป็นลูกชายของพี่สาว(หรือน้องสาว)ของท่านนบีอัยยูบ (ท่านนบีอัยยูบอยู่ในสายวงศ์วานของบรรดาบนีอิสรออีล) ส่วนท่านมุกอติลรายงานว่าลุกมานเป็นลูกพี่ลูกน้องของท่านนบีอัยยูบ   หมายถึงเป็นลูกชายของน้าสาวหรือป้าของท่านนบีอัยยูบ   ซึ่งโดยสรุปถือว่าท่านลุกมานเป็นญาติกับท่านนบีอัยยูบ  

ในเรื่องตำแหน่งและความรู้ของท่านลุกมาน ท่านอัลวากิดียฺ ซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์อิสลามกล่าวว่า ลุกมานเคยมีตำแหน่งเป็นผู้พิพากษา(กอฎี)ในวงศ์วานบนีอิสรออีล ส่วนสะอี๊ด อิบนุลมุซัยยิบ กล่าวว่า ลุกมานเป็นคนผิวดำ มาจากดินแดนแห่งคนผิวดำ ที่อยู่ในซูดาน (ซูดานในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอียิปต์) มีริมฝีปากใหญ่หนา อัลลอฮฺ   ทรงประทานฮิกมะฮฺแก่ท่าน แต่ไม่ได้เป็นนบี

 
ท่านสะอี๊ด อิบนุลมุซัยยิบ เคยเจอคนผิวดำคนหนึ่ง จึงบอกว่าท่านอย่าเสียใจที่มีผิวดำ เพราะคนดีที่มีผิวดำและมีชื่อเสียงในบรรดามุอฺมินีนมีมากมาย เช่น ลุกมาน และท่านลุกมานก็เคยพูดกับคนที่ดูถูกและเยาะเย้ยท่านว่า "ถึงแม้ว่าฝีปากฉันหนาใหญ่ แต่คำพูดที่ออกจากปากของฉันเป็นคำพูดที่นิ่มนวลและมีฮิกมะฮฺ" ฉะนั้น เราอย่าดูถูกมนุษย์ด้วยสีผิวหรือลักษณะภายนอกของเขา แต่ต้องมองถึงสิ่งที่อยู่ในจิตใจและอีมานของเขา ท่านลุกมานยังเคยบอกกับผู้ที่ดูถูกอีกว่า “ท่านอย่าดูถูกว่าฉันผิวดำ เพราะหัวใจฉันขาวสะอาด” 
 
ท่านสะอี๊ด อิบนุลมุซัยยิบ บอกว่าลุกมานไม่ได้เป็นนบีแต่เป็นคนซอลิหฺ นี่เป็นทรรศนะของอุละมาอฺส่วนมาก ดังที่ท่านกุรฏุบียฺได้อธิบายไว้ในตัฟซีรอัลกุรอานซูเราะฮฺลุกมานว่า ส่วนมากของบรรดานักปราชญ์ที่อธิบายอัลกุรอานเห็นว่าลุกมานไม่ใช่นบีแต่เป็นคนซอลิหฺ 
 
และมีทรรศนะของท่านอิกริมะฮฺ และชะอฺบียฺ (ทั้งสองท่านเป็นตาบิอีน) บอกว่าลุกมานเป็นนบี โดยอ้างหลักฐานจากซูเราะฮฺลุกมานอายะฮฺที่ 12 (ดังระบุข้างต้น) ฮิกมะฮฺที่อัลลอฮฺ   ทรงประทานให้แก่ท่านลุกทานไม่ใช่ความรู้ธรรมดา แต่คือวะฮียฺ(คำสั่งสอน)ที่มาจากพระผู้เป็นเจ้า เช่นเดียวกับท่านนบีมุฮัมมัด   ที่อัลลอฮฺ   ตรัสไว้ในซูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺว่า ท่านนบีอิบรอฮีม   ขอดุอาอฺให้อัลลอฮฺ   ทรงประทานนบีที่มีความรู้ด้านคัมภีร์และฮิกมะฮฺ นี่คือหลักฐานของท่านอิกริมะฮฺและท่านชะอฺบียฺเกี่ยวกับฐานะความเป็นนบีของท่านลุกมาน
 
เรื่องศักยภาพของท่านลุกมาน ท่านวะฮฺบ อิบนุมุนับบิฮฺ ซึ่งเดิมไม่ใช่มุสลิมและมีความรู้คัมภีร์เตารอตของบนีอิสรออีล บอกว่า “ฉันเคยอ่านฮิกมะฮฺ(ความรู้)ที่ถูกบันทึกเกี่ยวกับคำปรัชญาของลุกมานมากกว่า 10,000 หัวข้อ” สิ่งที่ถูกบันทึกจากท่านลุกมานเป็นคำปรัชญาทั้งสิ้น ถึงแม้ในประวัติศาสตร์ระบุว่าท่านลุกมานเป็นคนนิ่งเฉย พูดน้อย แต่ชอบคิดพิจารณามาก และไม่ชอบใช้ลิ้น 
 
มีระบุในตัฟซีรของอัลกุรฏุบียฺว่า ท่านลุกมานเคยเข้าไปหานบีดาวู้ด   ขณะที่กำลังสร้างเสื้อเกราะด้วยเหล็ก แต่ท่านนบีดาวู้ด   ได้รับเกียรติจากอัลลอฮฺ   ช่วยให้เหล็กนั้นอ่อน เพื่อให้ท่านสามารถสร้างเสื้อเกราะอย่างง่ายดาย เมื่อลุกมานเห็นสิ่งแปลกประหลาดที่นบีดาวู้ด   กำลังทำอยู่ เกิดความอยากถาม แต่ความที่ลุกมานเป็นคนนิ่งเฉยไม่ชอบพูดมาก จึงไม่ยอมถาม เมื่อท่านนบีดาวู้ด   สร้างเสื้อเกราะเสร็จแล้ว ท่านก็พูดอธิบายเองว่าเสื้อเกราะที่สร้างด้วยเหล็กนั้นดีมากสำหรับการสู้รบ ลุกมานจึงบอกว่า “การนิ่งเฉยเป็นฮิกมะฮฺที่ดียิ่ง แต่น้อยคนที่จะปฏิบัติ”

ที่มา : หนังสือ โอ้ลูกเอ๋ย(ยาบุนัยยฺ), เชคริฎอ อะหมัด สมะดี