โอ้ลูกเอ๋ย

Submitted by dp6admin on Sun, 04/10/2009 - 17:35

- ดาวน์โหลดหนังสือ -

เรียบเรียงจากการบรรยายของ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี เรื่อง โอ้ลูกเอ๋ย (ยาบุนัยยฺ)
ที่ระลึกวะลีมะตุ้นนิกาหฺระหว่าง อะนีส ซอลิฮี กับ คอนซาอฺ ช่วยการ
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2549

WCimage
โอ้ลูกเอ๋ย