เมื่อยิวไม่หยุดยิง มุสลิมไทยจะทำอย่างไร

Submitted by dp6admin on Mon, 13/04/2009 - 18:53
หัวข้อเรื่อง
วันญิฮาดครั้งที่ 15 "เมื่อยิวไม่หยุดยิง มุสลิมไทยจะทำอย่างไร"
สถานที่
มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
มีวีดีโอ
ไม่มี