ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน

ซูเราะฮฺ อาลิอิมรอน อายะฮฺ 190-200 โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
- ตั้งแต่อายะฮฺที่ 190 เป็นช่วง 10 อายะฮฺสุดท้ายนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษ (เช่นเดียวกับ 2 อายะฮฺสุดท้ายของบะเกาะเราะฮฺ) ขอให้ตั้งใจฟังและให้ความสำคัญ
- ท่านนบี ﷺ กล่าวว่า "…
- ตั้งแต่อายะฮฺที่ 190 เป็นช่วง 10 อายะฮฺสุดท้ายนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษ (เช่นเดียวกับ 2 อายะฮฺสุดท้ายของบะเกาะเราะฮฺ) ขอให้ตั้งใจฟังและให้ความสำคัญ
- ท่านนบี ﷺ กล่าวว่า "หายนะจงประสบแก่ผู้ที่อ่านสิบอายะฮฺนี้แล้วไม่พินิจพิจารณา" (อายะฮฺ 190-200)
- ท่านนบีจะอ่าน 10…