ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน

ซูเราะฮฺ อาลิอิมรอน อายะฮฺ 190-200 โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
- ตั้งแต่อายะฮฺที่ 190 เป็นช่วง 10 อายะฮฺสุดท้ายนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษ (เช่นเดียวกับ 2 อายะฮฺสุดท้ายของบะเกาะเราะฮฺ) ขอให้ตั้งใจฟังและให้ความสำคัญ
- ท่านนบี ﷺ กล่าวว่า "…
- ตั้งแต่อายะฮฺที่ 190 เป็นช่วง 10 อายะฮฺสุดท้ายนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษ (เช่นเดียวกับ 2 อายะฮฺสุดท้ายของบะเกาะเราะฮฺ ที่อัลลอฮฺทรงประทานลงมาจากใต้พระบัลลังก์ของพระองค์ บรรจุด้วยดุอาอฺที่สำคัญสำหรับมุสลิมทุก ขอแล้วอัลลอฮฺจะกล่าวว่า "ข้าให้ (ในสิ่งที่ขอในอายะฮฺนี้)")…
- อับรอร (ผู้มีคุณธรรม)
- อะฮฺลุลกิตาบที่เป็นคนดี
- บทเรียนจากเรื่องของอันนะญาชี กษัตริย์ที่ปกปิดการเข้ารับอิสลาม
- 3 สิ่งที่จะลบล้างความผิดและยกระดับของพวกท่านในวันกิยามะฮฺ...
- ผู้ที่หายนะ
- รอบิฏู - การตระเวนเฝ้าชายแดนมุสลิม
จบซูเราะฮฺอาลิอิมรอน