คุตบะฮฺญุมุอะฮฺ

คุตบะฮ์วันศุกร์

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า

فعن أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة…

ปาเลสไตน์...บททดสอบของประชาชาติ
อันตรายของมุนาฟิกต่อประชาชาติอิสลาม

มัสยิด อัลฟาลาห์ ปตท.ปาลัส 1/3/67
คุตบะห์วันศุกร์
- การต่อสู้ของมุสลิมทุกคนในสังคมปัจจุบัน

คุฏบะฮฺวันศุกร์ โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี 18 ชะอฺบาน 1444 (10/3/66)
- ตักวา...นำพาสู่สวรรค์
- เราะมะฎอนเป็นเดือนแห่งตักวา
- เดือนแห่งการล้างบาป ซักฟอกชีวิต ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ใกล้ชิดหลักการมากขึ้น
- คืนดีกับอัลลอฮฺ อัลกุรอาน บทบัญญัติของอัลลอฮฺ ฯลฯ ความดีทุกประเภท…
คุตบะห์วันศุกร์ ให้เราะมะฎอนฟื้นฟูอุมมะฮ์ โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
- อุทาหรณ์จากแผ่นดินไหวตุรกี - การลงโทษจะมาโดยกะทันหัน คนดีในกลุ่มชนนั้นจะโดนลงโทษก่อน เพราะนิ่งเฉย ไม่ตักเตือน
- คนที่ชะฮีดจากอาคารพังถล่ม
- เราะมะฎอนเป็นเดือนแห่งการซักฟอก
- รุ่งอรุณแห่งอิสลามกำลังจะมา…
- ห้ามพูดขณะฟังคุฏบะฮฺ
- การพูดขณะคุฏบะฮฺ ทำให้เสียผลบุญของการละหมาดวันศุกร์
- มีซุนนะฮฺให้ละหมาด 2 ร็อกอะฮฺ
- ถ้าเข้ามาขณะอะซานหรือคุฏบะฮฺ ไม่ต้องรอ ให้ละหมาด 2 ร็อกอะฮฺเลย (ให้เร็วหน่อย) เพราะการฟังคุฏบะฮฺเป็นวาจิบ แต่การรับอะซานและละหมาด 2 ร็อกอะฮฺเป็นซุนนะฮฺ (…