เราะมะฎอน...โอกาสแห่งการคืนดี

เราะมะฎอน...โอกาสแห่งการคืนดี

Submitted by dp6admin on Sat, 11/03/2023 - 11:19
หัวข้อเรื่อง
คุฏบะฮฺวันศุกร์ โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี 18 ชะอฺบาน 1444 (10/3/66)
- ตักวา...นำพาสู่สวรรค์
- เราะมะฎอนเป็นเดือนแห่งตักวา
- เดือนแห่งการล้างบาป ซักฟอกชีวิต ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ใกล้ชิดหลักการมากขึ้น
- คืนดีกับอัลลอฮฺ อัลกุรอาน บทบัญญัติของอัลลอฮฺ ฯลฯ ความดีทุกประเภท
- เดือนที่ประตูสวรรค์ถูกเปิด ประตูแห่งการทำความดีถูกเปิด
- ภารกิจต่อสังคม - โอกาสในการฟื้นฟูอุมมะฮฺ, แก้ไขปัญหาต่างๆในสังคม เช่น ยาเสพติด
- 2 กิจกรรมสำคัญในเราะมะฎอนคือ ถือศีลอดและละหมาดกิยามุลลัยลฺ -- ทำให้ดี แล้วอัลลอฮฺจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้

 

ความยาว(นาที)
28 นาที
สถานที่
มัสยิดตลาดเมืองใหม่ ยะลา
วันที่