คุฏบะฮฺ : อบูอัยยูบ อัลอันศอรี การต่อสู้ที่ไม่มีวันหยุด

คุฏบะฮฺ : อบูอัยยูบ อัลอันศอรี การต่อสู้ที่ไม่มีวันหยุด

Submitted by dp6admin on Sat, 10/06/2023 - 21:00
หัวข้อเรื่อง
คุตบะห์วันศุกร์
- การต่อสู้ของมุสลิมทุกคนในสังคมปัจจุบัน

ความยาว(นาที)
34 นาที
สถานที่
มัสยิดอัลฟาลาห์ ปาลัส ปัตตานี
วันที่