เศาะฮาบะฮฺ

บรรดาสาวกของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

ชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 1 (มักกะฮฺ)

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 65 (อายะฮฺ 105) | 7/5/67
- ความประเสริฐของ #ชาวอันซอร (ชาวมะดีนะฮฺแต่เดิม) และบรรดาศ่อฮาบะฮฺ
- หลังสงครามฏออิฟ นบีไม่ได้แบ่งทรัพย์เชลยให้ชาวอันซอร ชาวอันซอรน้อยใจ ท่านนบีจึงกล่าวกับพวกเขาว่า "...พวกเขาได้ดุนยา แต่พวกท่านไม่ดีใจหรือที่ได้นบีกลับบ้านไป พวกท่านเป็นเสมือนเสื้อชันในของฉัน" (ใกล้ชิดกับท่านนบีมาก…
อัลกุรูนุลมุฟัฎฎ่อละฮฺ
หะดีษ มนุษย์ที่ประเสริฐที่สุด 3 รุ่น คือ อัสสะละฟุซซอลิหฺ
- มารยาทมุสลิมต่ออิสลาม
- คนที่เข้ารับอิสลามอย่างไม่จริงใจ ตกมุรตัด แล้วเตาบัต
- ระวังพฤติกรรมมุนาฟิก สัญญาแล้วไม่ทำ
- ศ่อฮาบะฮฺที่ท่านนบีไม่ยอมรับซะกาตของเขา
- เราต้องฝึกฝนทำความดีโดยเท่าที่มีทรัพยากร เท่าที่มีความสามารถ ไม่ต้องรอ
- สารพัดข้อกล่าวหาต่อฮามาส…
ซัยดฺ อัลค็อยรฺ เศาะฮาบะฮฺที่เดินทางมาหาท่านนบีที่มะดีนะฮฺ และได้เข้ารับอิสลาม แล้วเสียชีวิตก่อนจะกลับถึงบ้าน
นบีกล่าวถึงซัยดฺว่า "ทำน้อย แต่ได้ผลบุญมหาศาล"
เศาะฮาบะฮฺตอบรับคำเรียกร้องของท่านนบีกันอย่างแข็งขัน เช่น
- **อบูอัยยูบ อัลอันซอรี อยู่ในตระกูลบนุนนัจจาร (ตระกูลเดียวกับมารดาท่านนบี) ออกร่วมรบกับนบีทุกสงคราม หลังนบีเสียชีวิต ก็ยังเข้าร่วมทุกสงคราม (ยกเว้นครั้งนึง ที่ไม่พอใจแม่ทัพ จึงไม่เข้าร่วม ท่านก็รู้สึกเสียใจ) จนกระทั่งอายุร้อยกว่าปี…
- การอพยพของท่านนบีและอบูบักร จากมักกะฮฺไปมะดีนะฮฺ (ฮิจเราะฮฺ)
- ไม่มีนกพิราบวางไข่และแมงมุมชักใยหน้าทำเษารฺ ไม่มีสายรายงานที่ถูกต้อง
- อัลลอฮฺเรียกช่วงที่นบีแอบในถ้ำว่า "ก็แท้จริงนั้นอัลลอฮฺได้ทรงช่วยเขา(ให้ชนะ)มาแล้ว"
-…
คุตบะห์วันศุกร์
- การต่อสู้ของมุสลิมทุกคนในสังคมปัจจุบัน