เศาะฮาบะฮฺ

บรรดาสาวกของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

ชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 1 (มักกะฮฺ)

การเสียสละของเศาะฮาบะฮฺในการฮิจเราะฮฺ(อพยพ)ไปยังมะดีนะฮฺ
ประวัติศาสตร์การรวบรวมอัลกุรอาน
หะดีษ 38 -
"และหากเขาได้ขอฉันแล้ว จะให้เขาอย่างแน่นอน, และถ้าหากเขาขอความคุ้มครองต่อฉัน ฉันก็จะให้ความคุ้มครองเขา(อย่างแน่นอน)"
นุอฺมาน บินเกาก็อล,
อับดุลลอฮฺ อิบนุญะหชฺ,
ซะอดฺ อิบนุอบีวักกอส,
สะอี๊ด อิบนุซัยดฺ,
อัลอะลาอฺ อัลฮัฎเราะมียฺ,…
- เป็นลูกของลูกบุญธรรมของท่านนบี ﷺ ท่านนบีรักมากทั้งสองท่าน
- ก่อนนบีเสียชีวิตได้แต่งตั้งเป็นแม่ทัพไปปราบปรามชาวโรมันที่มารุกราน ขณะนั้นอุซามะฮฺอายุ 17 ปี

"วัยรุ่นฉบับเศาะหาบะฮฺ"
EP.2 ตอน ท่านมุศอับ บิน อุมัยรฺ....ทูตคนแรกในอิสลาม
fb: สมาคมพัฒนาเยาวชนมุสลิมไทย
- สาวกของท่านนบี(เศาะฮาบะฮฺ) คือ ผู้ปฏิบัติตามท่านนบี
- ใครคือผู้สนับสนุนท่านนบี, หะดีษบ่อน้ำ ผู้ที่ถูกกีดกั้นจากบ่อน้ำนบี ผู้สนับสนุนท่านนบีจะได้ดื่มจากบ่อน้ำ คือคนที่ไม่บิดเบือนหรือเปลี่ยนแปลงแนวทางของท่านนบี
- 2 อย่างที่อัลลอฮฺจะสอบสวนคือ อิบาดะฮฺ(สิ่งที่เราทำเพื่ออัลลอฮฺ)…