เศาะฮาบะฮฺ

บรรดาสาวกของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

ชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 1 (มักกะฮฺ)

- วัฒนธรรมการให้เกียรติผู้น้อย(เยาวชน) ให้เกียรติผู้รู้
ผู้ที่มีความสมถะต่อดุนยา :
- อุวัยสฺ อัลก็อรนีย์ (ตาบิอีน, รุ่นหลังจากเศาะฮาบะฮฺ) นบีพูดถึงในหะดีษว่ามาจากเยเมน เป็นผู้ที่กตัญญูต่อแม่มากที่สุด ถ้าพวกท่านเจอเขา จงให้เขาขอดุอาอฺให้ อัลลอฮฺจะตอบรับ, ท่านนบีไม่เคยเจอ ไม่รู้จักเขา, เป็นคนมีชื่อเสียง แต่ชอบเก็บตัว ยากจน สมถะ, ตาบิอีน…
-- อุซัยดฺ อิบนุหุฎ็อยรฺ
-- ซะอฺด อิบนุมุอ๊าซ
- อัลอัรกอม อิบนุอบีอัรกอม ชีวประวัติที่น่ารู้
- สายตระกูล , บทบาทของท่านอัลอัรกอมในการเผยแผ่อัลอิสลาม,
- บทเรียนจากท่านอัลอัรกอมสำหรับเยาวชนยุคปัจจุบัน