ลัยละตุ้ลก็อดรฺ

 

เนื่องในวโรกาสอันมหาศิริมงคลแห่งเดือนรอมฎอน ขอนำเสนอเนื้อหาสาระธรรมเกี่ยวกับคืนอัลก๊อดรฺ อันเป็นช่วงเวลาที่มีความประเสริฐยิ่งสำหรับผู้ศรัทธาที่มุ่งมั่นแสวงหาความเมตตาจากอัลลอฮฺ…

เดือนรอมฎอนเป็นรูปแบบหนึ่งของการดิ้นรนต่อสู้ในการสวามิภักดิ์และถวายชีวิตให้อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ในการต่อสู้เพื่อประคองชีวิตให้อยู่ในหลักการศาสนา…

นะศีหัตหลังละหมาดวิตรฺ
นะศีหะฮฺละหมาดตะรอวีหฺ 20 รอมฎอน 1435,
- วะซีละฮฺ, ดุอาอฺเคาะตัมกุรอาน, ความสำคัญของการศึกษาและทบทวนอัลกุรอาน
- ให้บริจาคหรือทำความดี(คอตั่มกุรอาน) ก่อนขอดุอาอฺ พูดคุยกับอัลลอฮฺ
นะศีหะฮฺละหมาดตะรอวีหฺ 18 รอมฎอน 1435