คุฏบะตุนนิกาหฺ : นะศีหะฮฺแด่คู่บ่าวสาวและครอบครัวมุสลิม

Submitted by admin on Wed, 18/02/2015 - 09:25
โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี
สรุปและเรียบเรียงโดย อะหฺมัด อดีบ บินอันซอรี สะอีดี
ที่ระลึกงานวลีมะตุนนิกาหฺ อดีบ-นีดา (23 ต.ค.57)
เนื้อหา
- คุฏบะตุลหาญะฮฺ
- นิกาหฺ...ของขวัญจากอัลลอฮฺ
- สามี-ภรรยา...อาภรณ์ของกันและกัน
- ให้ตักวาเป็นรากฐานของชีวิตครอบครัว
- อัลกุรอาน...ความร่มเย็นทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮฺ
- อดทนและเข้าใจ...เสบียงที่ดีเยี่ยมในการครองคู่
- นิกาหฺ...เครื่องมือพัฒนาคุณภาพในการทำงานรับใช้ศาสนา
- บทดุอาอฺเกี่ยวกับครอบครัว

--- ดาวน์โหลดหนังสือ ---