คู่มือซิกรุลลอฮฺและดุอาอฺประจำวัน

Submitted by dp6admin on Fri, 02/10/2009 - 08:38
เนื้อหา

โดย อาจารย์อะหมัด สมะดี ร่อหิมะฮุลลอฮฺ

 

dua-cov1.jpg

ดาวน์โหลด : Dua-Zikr-A5-2563.pdf

Dua-Zikr-A5-2563-color.pdf

>>> อ่านบน scribd.com

คำนำ,
คุณค่าของการซิกรุลลอฮฺ,
คุณประโยชน์ของการซิกรุลลอฮฺ,
มารยาทในการซิกรุลลอฮฺ,
การซิกรุลลอฮฺโดยทั่วไป

1. การอ่านอัลกุรอาน
2. การกล่าวศ่อละวาตหรือประสาทพรแก่ท่านนบี ﷺ
3. การกล่าวอัตตะฮฺลีล
4. การขออภัยโทษ (อิสติฆฟาร)
5. การกล่าวอัตตัสเบี๊ยะฮฺ อัตตะฮฺมีด อัตตั๊กบีร อัตตะฮฺลีล และอัลเฮาก้อละฮฺ
ดุอาอฺต่าง ๆ ก่อนจะเข้านอน
ดุอาอฺเมื่อตื่นนอน
ดุอาอฺก่อนจะเข้าและออกจากห้องน้ำ
ดุอาอฺเมื่อสวมเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งตัว
ดุอาอฺเมื่อจะเข้าและออกจากบ้าน
ดุอาอฺเมื่อจะรับประทานอาหาร
ดุอาอฺยามเช้าและยามเย็น (1)
ดุอาอฺยามเช้าและยามเย็น (2)
ดุอาอฺทั่วไป 1 | ดุอาอฺทั่วไป 2
ดุอาอฺทั่วไป 3 | ดุอาอฺทั่วไป 4
ดุอาอฺทั่วไป 5 | ดุอาอฺทั่วไป 6
ดุอาอฺทั่วไป 7 | ดุอาอฺทั่วไป 8

คู่มือซิกรุลลอฮฺและดุอาอฺประจำวัน