การถือศีลอดชดใช้ ถ้าเราไม่ได้ถือศีลอดห้าปี (ประมาณ 150 วัน) เราจะถึอชดใช้ติดต่อกัน 5-6 เดือน เพื่อให้หมดเร็วๆ หรือมีวิธีการอื่นอย่างไร