1838 ออกอีดไม่ตรงกัน จะละหมาดอีดวันไหน

Submitted by dp6admin on Fri, 30/07/2010 - 16:29
คำถาม
1838 ถ้าเห็นด้วยกับทัศนะที่ว่าเห็นเดือนที่ไหนในโลกก็ออกอีดได้แต่ถ้าหากเรารู้ว่าเห็นเดือนแล้วและเราไม่ได้ถือศีลอดในวันนั้นแต่ละหมาดอีดในวันถัดมาได้หรือไม่

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ