ศีลอดชดใช้

- คนป่วยชั่วคราว (มีหวังว่าจะหาย) ช่วงที่ป่วยไม่ต้องถือศีลอด เมื่อหายแล้วจึงทยอยถือศีลอดชดใช้
- คนป่วยเรื้อรัง (หมอฟันธงว่าไม่มีโอกาสหาย ถือศีลอดไม่ได้) ไม่ต้องถือศ๊ลอด…

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี, รายการทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ 16/2/65

ตอบโดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี
ในรายการอัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม วันพุธที่ 18 พ.ค. 59

 

อาจารย์อะหมัด สมะดี (ร่อหิมะฮุลลอฮฺ)