1766 ถือศีลอดเดือนรอมฎอนยังไม่ครบ จะถือวันอะเราะฟะฮฺได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Sun, 18/07/2021 - 18:18
คำตอบ
วันที่ตอบ