มีเวลาจำกัดในการละหมาดดุฮฺริ จะละหมาดซุนนะฮฺหรือดุอาอฺหลังละหมาดดี