1880 หะดีษที่ว่า การอ่านซูเราะฮฺกะฮฟฺจะมีรัศมีจากศุกร์หนึ่งยังอีกศุกร์หนึ่ง จำต้องอ่านให้จบทั้งซูเราะฮฺในครั้งเดียวหรือไม่

Submitted by dp6admin on Mon, 09/08/2010 - 10:02

- หากไม่สามารถปลีกเวลาไปอ่านได้เลยเนื่องด้วยต้องทำงาน หรือติดภารกิจอื่นๆ สามารถฟังเทปแทนได้ไหม หรือท่านเชคมีข้อแนะนำอย่างไร

- หะดีษที่ว่า “การอาบน้ำวันศุกร์จะลบล้างความผิด มันจะดึงความผิดจากร่างกายจนกระทั่งถึงรากผม” สำหรับสตรีต้องอาบน้ำวันศุกร์หรือไม่

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين

 ความว่า “ใครที่อ่านซูเราะฮฺอัลกะหฟในวันศุกร์ จะมีแสงสว่าง(รัศมี)ปรากฏแก่เขาระหว่างสองศุกร์ (1) “เกิดแก่เขาตั้งแต่เท้าของเขาถึงท้องฟ้า (2)  และจะได้รับความอภัยโทษระหว่างสองญุมุอะฮฺ”

(1) แสวงสว่าง(รัศมี) เป็นอุปมา ถ้าเราอ่านซูเราะฮฺอัลกะฮฟฺอย่างเข้าใจความหมาย บทเรียนจากซูเราะฮฺนี้จะเป็นทางนำแก่เราซึ่งมีมากมาย เช่น เรื่องเกี่ยวกับมารยาท สวรรค์ นรก การคิดบัญชีวันกิยามะฮฺ อะมานะฮฺ การปกครอง มารยาทลูกศิษย์กับผู้รู้ (เรื่องนบีมูซากับท่านคอฎิร)

(2) สำนวนนี้จะให้ความหมายของ แสงสว่าง ว่าเป็นแสงในวันกิยามะฮฺ

วันที่ตอบ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง