1152 ถ่ายรูปทำพาสปอร์ตพม่า ถอดผ้าคลุมหัวเห็นหู จะบาปมั้ย