1057 การจับมือสลามหลังละหมาดฟัรฎู

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 21:09

 

คำถาม : หลังจากละหมาดฟัรฎู มีการจับมือให้สลามกันหรือไม่

 

 

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ไม่มีครับ

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

13 ต.ค. 48

วันที่ตอบ