1156 มีทองสิบบาทต้องออกซะกาตทุกปีหรือไม่

Submitted by dp6admin on Mon, 11/01/2010 - 19:53

-------

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ