1127 จำนองสวนยางพารา วันที่กรีดยางเจ้าของยินยอมให้ยางแผ่น 1 กิโลต่อวัน เป็นดอกเบี้ยหรือไม่

Submitted by dp6admin on Wed, 16/12/2009 - 08:43
คำถาม
จำนองสวนยางพาราให้เพื่อนบ้านราคาหนึ่งหมื่นบาท วันที่กรีดยางเจ้าของยางยินยอมให้ยางแผ่น 1 กิโลต่อวัน ยางที่เพิ่มมานี้เป็นดอกเบี้ยหรือไม่

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-----

วันที่ตอบ