1728 ซูเราะฮฺอัลกะฮฟฺ อ่านช่วงไหนของวันศุกร์ ต้องอ่านทั้งหมดหรือไม่