อัลกะฮฟฺ

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า

فعن أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة…

- มารยาทที่ดีตามกิตาบุลลอฮฺและซุนนะฮฺ
- มารยาทต่อผู้รู้
ซูเราะฮฺ อัลกะฮฟฺ อายะฮฺ 60-82
หะดีษมุอัลลัก (ไม่มีสายรายงาน)
อุมัร "จงเรียนรู้(ศึกษา) ก่อนจะเป็นผู้นำ(อาวุโส)"
อัลเคาะฎิร - เขียว (เป็นที่มาของผ้าเขียว ของซูฟีตะรีกัต); ในอัลกุรอานไม่ได้ระบุชื่อ,…
อธิบายหนังสือซาดุลมะอาด โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
มารยาทในการศึกษาหาความรู้

กิตาบุลอิลมฺ​​​​​​​ บาบ 16- การระบุเรื่องระหว่างนบีมูซาและอัลเคาะฎิรเมื่อไปยังชายทะเล และเรื่องราวในซูเราะฮฺกะฮฟฺ...
อัลเคาะฎิรเป็นนบี ในทัศนะของอะฮฺลุซซุนนะฮฺส่วนมาก ซูฟีบางกลุ่มเชื่อว่าเป็นวลี ไม่ใช่นบี และมีความเชื่อเลยเถิดในบางประการ…
- อธิบายซูเราะตุ้ลกะฮฟ อายะฮฺ 10-15
- 10 อายะฮฺ ป้องกันดัจญาล
- เรื่องของชาวถ้ำ, ชาวถ้ำเป็นใคร
- ความสำคัญของเยาวชน(วัยรุ่น)