1529 ไปดูบอลที่สนามแข่ง มีห้องละหมาด ก่อนแข่งมีการยืนไว้อาลัยนักฟุตบอลที่เสียชีวิต มุสลิมทำได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Sun, 31/07/2011 - 23:14

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ