เราสามารถซื้อกองทุน LTF ได้หรือไม่ครับเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี

Submitted by dp6admin on Wed, 16/02/2011 - 09:02
คำถาม
อยากสอบถามว่ามุสลิมอย่างเรา สามารถซื้อกองทุน LTF ได้หรือไม่ครับเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี และผลตอบแทนของกองทุนถือเป็นดอกเบี้ยหรือไม่ครับ ?
ผมเห็นว่าธนาคารอิสลาม จะมีกองทุนมุดอรอบะฮ์ ที่ให้ผลตอบแทนเมื่อฝากครบกำหนด 2 ปี ซึ่งจะคล้าย ๆ กับกองทุน LTF ของธนาคารต่าง ๆ
รบกวนเชค ช่วยอธิบายเรื่องนี้หน่อยครับ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------