ทางนำ-ทางหลง ใครกำหนด ? ใครเลือก ?

ทางนำ-ทางหลง ใครกำหนด ? ใครเลือก ?

Submitted by dp6admin on Sun, 24/09/2023 - 17:00
หัวข้อเรื่อง
การศรัทธาต่อกฎกำหนดสภาวการณ์(อัลกอฎออฺวัลกอดัร)
7:30 พวกหนึ่งพระองค์ทรงแนะนำให้(ให้ทางนำ)
และอีกพวกหนึ่งสมควรแก่พวกเขาแล้วซึ่งการหลงผิด

จาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 11 (อายะฮฺ 30-31)"

ความยาว(นาที)
19 นาที