อัลกอฎออวัลกอดัร

กอฎอกอดัร (อัลเกาะฎออฺวัลเกาะดัร) - การกำหนดของอัลลอฮฺ 

 

21:35 เราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยความชั่วและความดี
- ความหมายของ "บะลาอฺ" (บะลอ) คือการทดสอบทั้งในแง่ดีและไม่ดี ไม่ใช่เฉพาะ "การลงโทษ"
นบีบอกว่า "ถ้าอัลลอฮฺรักใคร ก็จะทดสอบ(บะลอ)เขา"

หะดีษอีกบทหนึ่งในคุฏบะฮฺ ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม สอนว่า
“พึงทราบเถิด คนหนึ่งคนใดอย่าให้การที่หวาดกลัวผู้คน(เกรงใจคนอื่น) ห้ามเขาไม่ให้พูดความจริงที่ตนเองรู้”

อบูสะอี๊ดรายงานหะดีษแล้วก็ร้องไห้ และกล่าวว่า “ขอสาบานต่ออัลลอฮฺว่า…
- บทเรียนจากสงครามบัดร
- จากบทเรียน เรามีหน้าที่ 2 อย่าง
1- ดูว่ามีบทเรียนอะไรดีๆสำหรับเราในตอนนั้น
2- และจะเป็นบทเรียนอะไรสำหรับเราในอนาคต
- บอยคอตผู้ดูหมิ่นท่านนบี
- เรามีบทบาทในการปกป้องท่านนบีแค่ไหน
- สองอายะฮฺนี้อ่านยาก 
อัตตะวักกุ้ล (นาม) - การมอบหมาย
ตะวักกั้ล (กริยา) - จงมอบหมาย

- มนุษย์ อธรรมและเขลา (ขาดความรู้) สิ่งที่ขาดคือ ความยุติธรรมและความรู้(วิชาการ) ยิ่งเรารักษาสองประการหลัง ยิ่งปรากฏซึ่งความเรียบร้อยดีงามในชีวิตและสังคมของเรา
- เมื่อประสบกับบททดสอบ ให้ขอบคุณและรำลึกถึงบทเรียนที่ได้รับ
- อำนาจของอัลลอฮฺ และการเลือกของมนุษย์
- บะลอ…
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า "คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะไม่ศรัทธา จนกว่าจะชอบให้พี่น้องได้ประสบความดี เฉกเช่นที่ตนเองชอบประสบ" (ไม่อิจฉา)