วาระสุดท้ายของฟิรเอานฺ

วาระสุดท้ายของฟิรเอานฺ

Submitted by dp6admin on Wed, 06/09/2023 - 15:07
หัวข้อเรื่อง
9:55 ดังนั้นจงอย่าให้ทรัพย์สมบัติของพวกเขา และอย่าให้ลูก ๆ ของพวกเขาเป็นที่พึงใจแก่เจ้า แท้จริงอัลลอฮฺทรงต้องการที่จะลงโทษพวกเขาด้วยสิ่งเหล่านั้นในชีวิตแห่งโลกนี้ และที่จะให้ชีวิตของพวกเขาออกจากร่างไป ขณะที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเท่านั้น
ใครที่อัลลอฮฺให้ตายในสภาพผู้ปฏิเสธ ?
- ตอนที่นบีมูซาหนีฟิรเอาน์ ทะเลแยกเป็น 2 ฝั่ง เป็นมุอฺจิซาตยิ่งใหญ่ ฟิรเอาน์ก็ยังไม่ยอมศรัทธา ไล่ล่านบีมูซาต่ออีก ดื้อดึงในการปฏิเสธ
- กล่าวกะลีมะฮฺโดยไม่เต็มใจ ตะกับบร ไม่ยอมเอ่ยพระนามของอัลลอฮฺ

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 35 (อายะฮฺ 53-55) | 1/8/66

ความยาว(นาที)
6 นาที