ต้องวางซุตเราะฮฺ ? สิ่งที่ตัดการละหมาดคือ ผู้หญิง ลา สุนัขดำ ?

ต้องวางซุตเราะฮฺ ? สิ่งที่ตัดการละหมาดคือ ผู้หญิง ลา สุนัขดำ ?

Submitted by dp6admin on Fri, 03/02/2023 - 21:09
หัวข้อเรื่อง
ต้องวางซุตเราะฮฺขณะละหมาดหรือไม่ ?
"สิ่งที่ตัดการละหมาด คือ ผู้หญิง ลา สุนัขดำ" - หะดีษนี้ถูกยกเลิก(มันสูค)ในทัศนะที่ถูกต้อง, แม้จะเป็นหะดีษเศาะฮี้ฮและไม่ถูกยกเลิก ก็มิได้หมายความว่าสามสิ่งนี้ข้ามหน้าละหมาดแล้วจะละหมาดไม่เศาะหฺ หมายรวมว่าการละหมาดอาจจะพร่องไป

จาก "เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 26 (กิตาบุลอิลมฺ 8,บาบ 18-20)"

ความยาว(นาที)
14 นาที