ที่มาของแหวนท่านนบี ﷺ

ที่มาของแหวนท่านนบี ﷺ

Submitted by dp6admin on Mon, 29/08/2022 - 10:59
หัวข้อเรื่อง
ที่มาของการทำแหวนที่มีตราประทับของท่านนบี ﷺ เพื่อเป็นตราประทับในจดหมายที่ส่งไปเชิญชวนกลุ่มชนต่างๆให้เข้ารับอิสลาม

จาก "เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ กิตาบุลอิลมฺ 7"
ความยาว(นาที)
5 นาที