หะดีษ

อธิบายหะดีษ เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ : หัวข้อ 6 กิตาบุลฮัยฎฺ(ประจำเดือน)

เริ่มสอนวันที่ 6 มีนาคม 2564 (19 ร่อญับ 1442) ที่มุศ็อลลาไวท์แชนแนล

เอกสารประกอบการบรรยาย : …

อธิบายหนังสือ เศาะฮี้ฮฺ อัลบุคอรียฺ โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

เอกสารประกอบการอธิบายหะดีษ

หัวข้อย่อย (บาบ) باب
การกำหนดวันเวลาเฉพาะเพื่อเรียนรู้ได้, ผู้ใดที่อัลลอฮฺปรารถนาดีต่อเขา จะให้เขาได้เรียนรู้เรื่องศาสนา, ความเข้าใจในความรู้
แนะนำหนังสือ, ผู้แต่ง, ประวัติอิมามบุคอรี, บาบ(หัวข้อที่) 1 كيف كان بدء الوحي - วะฮยฺเริ่มอย่างไร ?, หะดีษที่ 1-2

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี จะเริ่มอธิบายหะดีษจาก เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2560 หลังละหมาดอิชาอฺ ณ…

"ไม่มีความเสียหายใดๆ แก่ผู้อื่น และไม่มีความเสียหายซึ่งกันและกัน”, สายรายงาน, คุณค่าของการศึกษาอัลกุรอานและหะดีษ, มรดกของบรรดานบี, มารยาทในการวิจารณ์บุคคลของอุละมาอฺสะลัฟ