ตักวาอยู่ที่หัวใจ

ตักวาอยู่ที่หัวใจ

Submitted by dp6admin on Mon, 09/05/2022 - 21:12
หัวข้อเรื่อง
หะดีษ 20 ท่านนบีเมื่อสอน(สั่งใช้/เรียกร้อง)ให้เศาะฮาบะฮฺทำเรื่องหนึ่งเรื่องใด ก็จะใช้ในสิ่งที่เขามีความสามารถทำได้
เศาะฮาบะฮฺบางท่านกล่าวว่า "(สภาน)เราไม่เหมือนท่าน โอ้ท่านร่อซูลุลลอฮฺ อัลลอฮฺอภัยให้ท่านในความผิดที่ผ่านมาและในอนาคต"
ท่านนบีโมโห จนกระทั่งเศาะฮาบะฮฺรู้ว่านบีโกรธแล้ว
ท่านนบีกล่าวว่า "คนที่มีตักวามากที่สุดในหมู่พวกท่านคือฉัน" (นบีรู้ในสิ่งที่เหมาะสมที่สุด)

หัวข้อย่อย(บาบ) 12 ท่านนบีกล่าวว่า "ฉันรู้จักอัลลอฮฺมากที่สุดในหมู่พวกเจ้า" และการรู้จักอัลลอฮฺนั่นคือการปฏิบัติของหัวใจ

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة: 225]
2:225 แต่ทว่าพระองค์จะทรงเอาโทษแก่พวกเจ้า ด้วยการสาบานที่หัวใจของพวกเจ้ามุ่งหมายด้วย

หะดีษ 20 ท่านนบีเมื่อสอน(สั่งใช้/เรียกร้อง)ให้เศาะฮาบะฮฺทำเรื่องหนึ่งเรื่องใด ก็จะใช้ในสิ่งที่เขามีความสามารถทำได้
เศาะฮาบะฮฺบางท่านกล่าวว่า "(สภาน)เราไม่เหมือนท่าน โอ้ท่านร่อซูลุลลอฮฺ อัลลอฮฺอภัยให้ท่านในความผิดที่ผ่านมาและในอนาคต"
ท่านนบีโมโห จนกระทั่งเศาะฮาบะฮฺรู้ว่านบีโกรธแล้ว
ท่านนบีกล่าวว่า "คนที่มีตักวามากที่สุดในหมู่พวกท่านคือฉัน" (นบีรู้ในสิ่งที่เหมาะสมที่สุด)

ส่วนหนึ่งจาก "เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 9 (กิตาบุลอีมาน บาบ 12)"

ความยาว(นาที)
7 นาที