กิตาบุลอะดับ บาบ 4 ห้ามประณามบิดามารดา

Submitted by dp6admin on Mon, 20/12/2021 - 14:16
หัวข้อเรื่อง
- "แท้จริงเป็นบาปใหญ่ที่สุดจากบรรดาบาปใหญ่ การที่คนหนึ่งคนใดสาปแช่งพ่อแม่เขา"
- หะดีษที่ 4 (5628) บาปใหญ่(กะบีเราะฮฺ), กฎหมายอิสลาม, การสวมผ้าไหมของผู้ชาย, การเอื้ออำนวยให้ผู้อื่นทำสิ่งหะรอม
- หะดีษที่เป็นรากฐานสำคัญของ "ซัดดุซซะรออิอฺ (سد الذرائع)" (คือ แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความผิด เช่น ป้องกันซินาด้วยการห้ามชายหญิงอยู่ตามลำพัง ฯลฯ)

สถานที่
มัสญิดจักรพงษ์ บางลำพู
วันที่บรรยาย
ความยาว
22.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

4 ـ باب لاَ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ           
บาบ(หัวข้อ) 4 ห้ามคนหนึ่งคนใดประณาม(ด่า)บิดามารดาของเขา

h04.jpg

หะดีษที่ 4 (5628) บาปใหญ่(กะบีเราะฮฺ), กฎหมายอิสลาม, การสวมผ้าไหมของผู้ชาย, การเอื้ออำนวยให้ผู้อื่นทำสิ่งหะรอม,...

ท่านนบีกล่าวว่า "แท้จริงเป็นบาปใหญ่ที่สุดจากบรรดาบาปใหญ่ การที่คนหนึ่งคนใดสาปแช่งพ่อแม่เขา"
มีคนถามท่านนบีว่า "โอ้ท่านร่อซูลุลลอฮฺ เป็นไปได้อย่างไร ? (มีใครที่สาปแช่งพ่อแม่ตนเอง)"
ท่านนบีกล่าวว่า "คนหนึ่งคนใดด่าพ่อแม่คนอื่น, แล้วเขาก็ด่าพ่อแม่คนนั้นกลับคืน"

قال ابن بطال : هذا الحديث أصل في سد الذرائع ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل وإن لم يقصد إلى ما يحرم ،

26.16 อิบนุฮะญัรได้ยกทัศนะของอิบนุบัฏฏอลว่า หะดีษนี้เป็นรากฐานสำคัญของ "ซัดดุซซะรออิอฺ (سد الذرائع)" (คือ แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความผิด เช่น ป้องกันซินาด้วยการห้ามชายหญิงอยู่ตามลำพัง ฯลฯ)
แสดงว่าทุกการกระทำที่จะนำไปสู่สิ่งหะรอม การกระทำนั้นก็หะรอมไปด้วย แม้ว่าผู้กระทำไม่ตั้งใจทำสิ่งหะรอมที่เป็นเป้าหมายก็ตาม เช่น 
- ห้ามขายผ้าไหมแก่ผู้ที่เรารู้ว่าเขาจะนำไปตัดเสื้อผ้าให้ผู้ชายสวม (ซึ่งหะรอม),
- ห้ามขายน้ำผลไม้หรือผลไม้ ให้ผู้ที่จะนำไปทำสุรา

 

WCimage
 4 ห้ามประณามบิดามารดา