ดุอาอฺขอให้มีมารยาทที่สวยงาม

Submitted by dp6admin on Mon, 29/06/2020 - 17:37
วันที่บรรยาย
26 เชาวาล 1441
วันที่บรรยาย
ความยาว
27.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ ،
فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ
وأعذني من سيئها...

[ อัลลอฮุมมะฮฺดินีย์ ลิอะหฺสะนิลอัคลากฺ ลายะฮฺดียฺ ลิอะหฺสะนิฮา อิลลาอันตฺ
วะอะอิซนี มันซัยยิอิฮา ลายุอีซุนี มันซัยยิอิฮา อินลลาอันตฺ ]

โอ้อัลลอฮฺ โปรดให้ทางนำแก่ฉัน เพื่อให้มีมารยาทที่ดีที่สุด
ไม่มีผู้ใดจะให้ทางนำกับมารยาทที่ดีที่สุด นอกจากพระองค์ท่านเท่านั้น
และได้โปรดคุ้มครองฉัน ให้พ้นจากมารยาทที่เลวที่สุด
ไมมีใครจะคุ้มครองฉันจากมารยาทเลวทรามนี้ นอกจากพระองค์ท่าน

اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي
[ อัลลอฮุมมะ กะมาฮัซซันตะ ค็อลกี ฟะฮัซซินคุลุกียฺ ]
"โอ้อัลลอฮฺ ดังที่พระองค์ทรงให้ฉันมีรูปร่างที่สวยงาม
โปรดให้ฉันมีมารยาทที่ดีงามด้วยเถิด"
 

 

WCimage
ดุอาอฺขอให้มีมารยาทที่สวยงาม