มารยาท

ไฟล์เสียงรายการสู่อีมานที่มั่นคง ทางคลื่นคุณธรรม ปี 2546-47 โดยเชคริฎอ อะหมัด สมะดี (มีทั้งหมด 150 ตอน)
- นะซีหัตก่อนร่อมะฎอน
- ลักษณะนิสัยของอาหรับชนบท
- ที่มาของกุนูตนะวาซิล มาจากพฤติกรรมของชาวชนบท
- อาหรับชนบท ไม่รู้กาลเทศ ไม่รู้แต่ชอบชี้ ไม่มีกรอบความรู้
- มีนิสัยเหมือนมุนาฟิกีน ที่ผู้ศรัทธาต้องระวัง
- เมื่อนบีเสียชีวิต อาหรับหลายคนออกจากศาสนา…
นัจวา - ซุบซิบ; ฆีบะฮฺ - นินทา
58:10 แท้จริงการซุบซิบนินทากันนั้นเป็นการงานของชัยฏอน เพื่อมันจะก่อความเสียใจให้แก่บรรดามุอฺมิน...
หะดีษ ท่านนบีบอกว่า "ห้ามสองคนซุบซิบ ต่อหน้าบุคคลที่สาม"
- มารยาทชั้นสูงที่อิสลามสอน
- การพูดลับหลัง กรณีที่ทำได้ ? (ไม่ถือว่านินทา…
ท่านนบีสอนให้มีความเมตตาต่อเด็ก
21 باب وَضْعِ الصَّبِيِّ فِي الْحِجْرِ - บท การให้เด็กนั่งบนตัก
(ตะหฺนี้ก - การป้อนอินทผลัมให้เด็กแรกเกิด, ปัสสาวะเด็กแรกเกิดเป็นนะญิสหรือไม่)
หะดีษ 33 (5656) ลำดับตาม https://sunnah.com/bukhari/78
ท่านหญิงอาอิชะฮฺเล่าว่า "…
- พฤติกรรมของมุนาฟิก ทำทุกอย่างเหมือนผู้ศรัทธา แต่ลับหลังมีพฤติกรรมตรงกันข้าม
- เศาะฮาบะฮฺที่ร่วมรบอย่างเข้มแข็ง แต่นบีบอกว่าเขาอยู่ในนรก
- "พฤติกรรมลับหลัง" เป็นเรื่องที่เราต้องระวังและตรวจสอบตัวเอง
- ห้ามซุบซิบหรือนินทากัน
บทเรียน
1-…
باب جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ
บาบ 19 อัลลอฮฺทรงให้ความเมตตานั้นมีร้อยส่วน
สะละมัตเราะหฺมัต - มาจากไหน
หะดีษ 25 (5654) ความเมตตาของอัลลอฮฺ มี100 ส่วน
วันกิยามะฮฺ อัลลอฮฺจะประทานความเมตตาอีก 99 ส่วน มนุษย์จะใช้ความเมตตานี้ให้อภัยกันในวันกิยามะฮฺ
ฮะละเกาะฮฺแห่งทางรอด ครั้งที่ 2 เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
ฮะละเกาะฮฺแห่งทางรอด ครั้งที่ 2 | เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
- มารยาทเป็นเงื่อนไขของทุกๆสาขาในอิสลาม ทั้งด้านกุรอาน ชะรีอะฮฺ ฯลฯ และเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการเป็นมุสลิมคือ มีอะดาละฮฺ (คุณธรรม มารยาท)
- อิบนุตัยมียะฮฺ "อินชาอัลลอฮฺ ตะหฺกี๊กอน ลาตะหฺลีก็อน" อันชาอัลลอฮฺ ด้วยความตั้งใจ…
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า
"เมื่อดื่ม อย่าหายใจลงภาชนะ (เฉพาะภาชนะส่วนรวม)..."