ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 11 (อายะฮฺที่ 44-46)

Submitted by dp6admin on Thu, 29/11/2018 - 11:46
หัวข้อเรื่อง
"พวกเจ้าใช้ให้ผู้คนกระทำความดี โดยที่พวกเจ้าลืมตัวของพวกเจ้าเองกระนั้นหรือ ..."
สถานที่
บ้านพงษ์พรรฦก บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย
ความยาว
78.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

44. พวกเจ้าใช้ให้ผู้คนกระทำความดี(*1*) โดยที่พวกเจ้าลืมตัวของพวกเจ้าเองกระนั้นหรือ ? และทั้ง ๆ ที่พวกเจ้าอ่านคัมภีร์กันอยู่ แล้วพวกเจ้าไม่ใช้ปัญญากระนั้นหรือ ?
     (1)  นักปราชญ์ของยิวได้แนะนำให้บางส่วนของพวกเขาศรัทธาต่อท่านนะบีมูฮัมมัด แต่พวกเขาเองไม่ยอมศรัทธา

45. และพวกเจ้าจงอาศัยความอดทน(*1*) และการละหมาดเถิด(*2*) และแท้จริงการละหมาดนั้นเป็นสิ่งใหญ่โต(*3*)นอกจากบรรดาผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนเท่านั้น(*4*)
     (1)  ให้ใช้ความอดทนเป็ฯสำคัญในการปฏิบัติตามบัญญัติศาสนา
     (2)  ให้ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดด้วย เพราะการละหมาดจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติรำลึกถึงอัลลอฮฺ และมีความยำแกรงต่ออัลลอฮฺ
     (3)  ทั้งนี้เพราะการละหมาดนั้นต้องปฏิบัติเป็นเนืองนิจ อันเป็นภาระที่เปรียบเสมือนสิ่งใหญ่โตที่ต้องใช้อุตสาหะเป็นสำคัญ
     (4)  นอกจากผู้ที่รู้จักอัลลอฮฺ และนอบน้อมแต่พระองค์เท่านั้น ที่จะรู้สึกว่า การละหมาดนั้นเป็นเรื่องเล็กและปฏิบัติด้วยความศรัทธา

46. คือ บรรดาผู้ที่คาดคิดว่า แน่นอนพวกเขาจะพบกับพระเจ้าของพวกเขา และแน่นอนพวกเขาจะเป็นผู้กลับไปสู่พระองค์