ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 10 (อายะฮฺที่ 42-43)

Submitted by dp6admin on Thu, 29/11/2018 - 11:44
หัวข้อเรื่อง
การบิดเบือนคัมภีร์ของยะฮูดและนะศอรอ,บทบัญญัติละหมาดและซะกาต
สถานที่
บ้านพงษ์พรรฦก บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

42. และพวกเจ้าจงอย่าปะปน สิ่งจริงด้วยสิ่งเท็จ และจงอย่าปกปิดสิ่งที่เป็นจริง(*1*) ทั้ง ๆ ที่พวกเจ้ารู้กันอยู่  
(1)  อย่าปกปิดลักษณะของนะบีมุฮัมมัดที่ปรากฎอยู่ในคัมภีร์ของพวกเขา โดยนำเอาลักษณะอื่นที่ไม่เป็นจริงมาแทน  

43. และพวกเจ้าจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและจงชำระซะกาต และจงรุกัวะร่วมกับผู้รุกัวะทั้งหลาย(*1*)
(1)  ให้พวกเขาอยู่ในหมู่มุสลิม และทำละหมายร่วมกัน