ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ

- บทเรียนจากการละเมิดของบนีอิสรออีล
- ข้อแตกต่างของมุสลิมกับยิว 
- 3 ประการ ที่จะให้เราเป็นมุสลิฮีน (ผู้ที่ปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้)
- 3 ประการ ที่ทำให้หัวใจอ่อนโยน
- ข้อแตกต่างของหัวใจที่แข็งกระด้างและอ่อนโยน

- ชาวยิว(บนีอิสรออีล)ที่ละเมิดในวันสับบาโต, ชาวเมืองท่าเรือ
- ประวัติศาสตร์ชาวยิวในแผ่นดินปาเลสไตน์, อาณาจักรยิว, การลงโทษ, การทดสอบ
- หลังจากนบีมูซาเสียชีวิต
- ยูชะอฺ อิบนุนูน เป็นผู้นำชาวยิวต่อ
- มุสลิมตกต่ำ เพราะทิ้งอัลกุรอาน
- ความสำคัญของการศึกษาอัลกุรอานและหะดีษ เป็นภารกิจสำคัญของผู้ศรัทธาทุกคน
- เรื่องราวของนบีมูซา
- ภารกิจสำคัญของผู้ศรัทธา

- มุสลิมควรทำอย่างไรกับกระแสอิสลาโมโฟเบียทั่วโลก
- สิ่งที่มุสลิมขาดและที่ต้องทำเพื่อปรับปรุงประชาชาติอิสลาม
- บนีอิสรออีลบูชารูปปั้นวัว
- ความรับผิดชอบของนบีมูซาต่อประชาชาติของท่าน

- บทเรียนสำคัญจากเรื่องราวของนบีมูซา
- ตะกับบร ผู้ที่แสดงความตะกับบร
- ผู้ที่ยโสในแผ่นดินโดยไม่บังควร - คนที่ไม่รับสัจธรรมของอัลลอฮฺ โดยไม่มีเหตุผล
- ฮิดายะฮฺ 2 ประเภท - อิรชาด เตาฟีก
- การลงโทษฟิรเอาวน์และชาวอียิปต์
- นิสัยของบนีอิสรออีล
- ความอดทน อยู่ในช่วงแรกของมุซีบะฮฺ
- จงขอความช่วยเหลือและอดทน
- อัลลอฮฺให้นบีมูซาไปหาฟิรเอาน์ ทั้งที่นบีมีเกียรติกว่า นบีร่อซูลทั้งหลายก็จะเป็นผู้ออกไปดะอฺวะฮฺผู้คน ไม่ใช่รอให้ผู้คนมาหา
- ดะอฺวะฮฺแบบเจาะจง
- แนวทางดะอวะฮฺของเรา เหมือนนบีร่อซูล หรือตรงข้ามกับนบีร่อซูล
- พิสูจน์ความจริง เป็นนบีจริง ? เป็นโต๊ะครูจริง ? พิสูจน์อย่างไร…
- "อูลุลอัซมิ" - บรรดาร่อซูลผู้มีความอดทนอย่างยิ่ง แบบอย่างของคนทำงานศาสนา
- ตราบใดที่เรายังทำหน้าที่เหมือนนบีร่อซูล อัลลอฮฺก็ยังช่วยเรา
- ทุกนบีมีสัญญาณที่อ้างถึงอัลลอฮฺ (หรือโองการที่มาจากอัลลอฮฺ) ยืนยันว่าเป็นนบีจากอัลลอฮฺ - ดะอฺวาอันนุบูวะฮฺ
- เรื่องของนบีมูซา…