ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 28 (อายะฮฺ 59)

Submitted by dp6admin on Thu, 21/02/2019 - 14:12
28
หัวข้อเรื่อง
เป็นซูเราะฮฺที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนบีต่างๆมกาที่สุด
เริ่มจากนบีอาดัม, นบีนูหฺ (น้ำท่วมทั่วโลกหรือบางส่วน ในอัลกุรอานไม่ได้ระบุชัดเจน)
นบีเรียกกลุ่มชนด้วยคำพูดที่ดี
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
Off

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 23 (อายะฮฺ 54)

Submitted by dp6admin on Mon, 14/01/2019 - 10:37
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 23
หัวข้อเรื่อง
อายาตุลค็อลกฺ - กลุ่มอายะฮฺที่กล่าวถึงการสร้าง; "พระองค์ทรงให้กลางคืนครอบคลุมกลางวันในสภาพที่กลางคืนไล่ตามกลางวันโดยรวดเร็ว และทรงสร้างดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ และบรรดาดวงดาวขึ้น
"
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 20 (อายะฮฺ 52)

Submitted by dp6admin on Wed, 28/11/2018 - 13:39
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 20 (อายะฮฺ 52)
หัวข้อเรื่อง
อัลกุรอานมีทางนำและความเมตตา คนที่ศึกษาอัลกุรอานอย่างดี จะมี 2 คุณสมบัตินี้ ตย. นบีมุฮัมมัดเป็นมหาเมตตาแห่งสากลโลก, นบีไม่เคยฆ่าคน
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On