ไสยศาสตร์

ดูหมอ...ทำลายอีมาน

Submitted by dp6admin on Fri, 01/02/2019 - 19:08

พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทั้งหลายครับ อัสสลามุอลัยกุมวะเราะหฺมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮฺ

ก่อนหน้านี้เรากำลังอธิบายบรรดาคุณลักษณะของหัวใจที่ปราศจากโรคต่างๆ ที่เราเรียกว่า “ก็อลบุนสะลีม” หัวใจอันบริสุทธิ์ มีอีหม่านที่มั่นคง หัวใจที่ถูกรักษาไว้มิให้รับสิ่งที่มันจะทำลายความศรัทธา แต่ฉบับนี้ของดไว้ก่อนเพราะมีเรื่องที่อยากแจ้งให้แก่พี่น้องนำไปพิจารณาเพื่อเป็นบทเรียนในการรักษาอีหม่านของเราที่มั่นคง

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 42 (อายะฮฺ 58-60)

Submitted by admin on Wed, 15/10/2014 - 18:32
หัวข้อเรื่อง
จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด)ว่าจะให้ฉันบอกแก่พวกท่านไหม ถึงการตอบแทนที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้น ณ ที่อัลลอฮ์ คือผู้ที่อัลลอฮ์ได้ทรงละอ์นัตเขาและกริ้วโกรธเขา และให้ส่วนหนึ่งในพวกเขาเป็นลิงและเป็นสุกร และเป็นผู้สักการะชัยฎอน ชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่มีตำแหน่งอันชั่วร้ายและเป็นผู้ที่หลงไปจากทางอันเที่ยงตรง
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On