ไสยศาสตร์

- อาบน้ำใบพุทราที่อ่านกุรอาน 5 ต้น
- ระยะเวลาในการรักษา
- อ่าน-ฟัง ซูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ
- ทานน้ำมันฮับบะตุซเซาดาอฺ+มะกอก
- การไล่ญินที่ถูกต้อง

- ไปหาหมอดู (ดูเล่นๆ ไม่เชื่อ) อัลลอฮฺไม่ตอบรับการละหมาด 40 วัน
- ถ้าเชื่อว่าหมอรู้สิ่งเร้นลับ ก็ถือว่าปฏิเสธศรัทธา เป็นกาเฟร -- มีรายละเอียด เชื่ออะไร ? แบบไหน ?
- ดูเล่นๆ…

ตอบโดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี ในรายการโรคมืด วันที่ 20 ม.ค.56

และเชื่อเขา ถือว่าปฏิเสธอัลกุรอาน
เดินไปหาหมอดูหรือนักไสยศาสตร์ก็เช่นกัน
คนที่เข้านรก/สวรรค์ เพราะแมลงวันตัวเดียว

คำตอบ

วะอะลัยกุมุสสลาม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะเราะกาตุฮฺ

 
1. เป็นไปได้ว่าอาจเป็นการเคี้ยวของไสยศาสตร์เข้าร่างกาย หรืออาจเป็นการแก้ไสยศาสตร์ด้วยไสยศาสตร์ก็ได้…