อัลกอฎออวัลกอดัร

อันตรายของการอิจฉา, วิธีป้องกัน, ความพอเพียง
ความแตกต่างของ ชาย-หญิง ในอิสลาม, การกำหนดของอัลลอฮฺ, การอิจฉา
การรักษาสิ่งแวดล้อมในอิสลาม,
الْحَدِيْثُ الرَّابِعَ وَالْعِشْرُوْنَ
 
 عَنْ أَبِي ذَرٍّ…
อายาตุลค็อลกฺ - กลุ่มอายะฮฺที่กล่าวถึงการสร้าง; ใครเป็นผู้สร้าง?,
"พระองค์ทรงให้กลางคืนครอบคลุมกลางวันในสภาพที่กลางคืนไล่ตามกลางวันโดยรวดเร็ว และทรงสร้างดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ และบรรดาดวงดาวขึ้น
"
มีด้วยหรือประโยชน์ของภัยพิบัติ ?
การกำหนดของอัลลอฮฺในเรื่องการเป็นชาวสรรค์หรือชาวนรก (อัลกอฎออฺ วัลกอดัร)