1759 ถ้าเราถูกกำหนดให้เป็นชาวนรกหรือชาวสวรรค์ เราจะทำอิบาดะฮฺเท่าที่ทำได้

Submitted by dp6admin on Wed, 21/10/2020 - 15:44
คำถาม
1759 ถ้าเราถูกกำหนดให้เป็นชาวนรกหรือชาวสวรรค์ เราจะทำอิบาดะฮฺเท่าที่จะทำได้แล้วตะวักกุลได้หรือไม่
คำตอบ
วันที่ตอบ