ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ

- ตั้งแต่อายะฮฺที่ 190 เป็นช่วง 10 อายะฮฺสุดท้ายนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษ (เช่นเดียวกับ 2 อายะฮฺสุดท้ายของบะเกาะเราะฮฺ ที่อัลลอฮฺทรงประทานลงมาจากใต้พระบัลลังก์ของพระองค์ บรรจุด้วยดุอาอฺที่สำคัญสำหรับมุสลิมทุก ขอแล้วอัลลอฮฺจะกล่าวว่า "ข้าให้ (ในสิ่งที่ขอในอายะฮฺนี้)")…
อายะฮฺที่ 3-7 ลักษณะผู้ศรัทธา, อายะฮฺที่ 5-7 (อัลกุรอานคืออัลฟุรกอน, ลักษณะผู้ศรัทธาและผู้ไม่ศรัทธา, การแสวงหาความรู้)