ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ

- ตั้งแต่อายะฮฺที่ 190 เป็นช่วง 10 อายะฮฺสุดท้ายนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษ (เช่นเดียวกับ 2 อายะฮฺสุดท้ายของบะเกาะเราะฮฺ ที่อัลลอฮฺทรงประทานลงมาจากใต้พระบัลลังก์ของพระองค์ บรรจุด้วยดุอาอฺที่สำคัญสำหรับมุสลิมทุก ขอแล้วอัลลอฮฺจะกล่าวว่า "ข้าให้ (ในสิ่งที่ขอในอายะฮฺนี้)")…
อายะฮฺที่ 3-7 ลักษณะผู้ศรัทธา, อายะฮฺที่ 5-7 (อัลกุรอานคืออัลฟุรกอน, ลักษณะผู้ศรัทธาและผู้ไม่ศรัทธา, การแสวงหาความรู้)
- ทบทวนกะลีมะฮฺอยู่เสมอ - เราเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์รึเปล่า ? พยายามประคองชีวิตให้ส่วนมากของชีวิตอยู่ในหลักการ อยู่ในสภาพที่อัลลอฮฺพอพระทัย
- ความสำคัญของอายะฮฺกุรซียฺ
-- อายะฮฺกุรซีย์เป็นกุญแจสู่สวนสวรรค์ที่ง่ายที่สุด
-- เป็นอาวุธให้พ้นจากอันตรายของชัยฏอนมารร้ายทุกเรื่อง…