อิบาดาตอื่นๆ

ข้อปฏิบัติต่อผู้เสียชีวิต(มัยยิต), การอาบน้ำมัยยิต, ละหมาดญะนาซะฮฺ, การฝัง, ดุอาอฺตัษบีต
กุนูตุนนะวาซิล (กุนูตวิกฤต) คือ กุนูตในสถานการณ์ที่เกิดปัญหากับประชาชาติอิสลาม เมื่อพี่น้องมุสลิมเดือดร้อน ท่านนบี…

 

คำถาม : จากบทความเรื่อง "แบบอย่างการอดทนของบรรดาสลัฟ" ตอนหนึ่งระบุว่า โดยยกมือทั้งสองข้างขึ้นในสภาพของบ่าว....ฯ

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ…