เดือนต้องห้าม

- ที่มาของการถือศีลอดวันอาชูรอฺ (10 มุฮัรรอม)
- การถือศีลอดวันอาชูรออฺ ลบล้างบาปในปีที่ผ่านมา
- ความเชื่อเกี่ยวกับนบีนูหฺ ว่าเรือจอดในวันอาชูรออฺ มีหลักฐานหรือไม่ ? การกวนสุุฆอ ?
- ถือศีลอดวันไหนบ้าง ? 9 และ/หรือ 10 มุฮัรรอม ? ถือวันที่ 11 ได้ไหม ?
-…