มีอะไรในวันอาชูรออฺ ?

Submitted by dp6admin on Wed, 19/07/2023 - 16:01
หัวข้อเรื่อง
- ที่มาของการถือศีลอดวันอาชูรอฺ (10 มุฮัรรอม)
- การถือศีลอดวันอาชูรออฺ ลบล้างบาปในปีที่ผ่านมา
- ความเชื่อเกี่ยวกับนบีนูหฺ ว่าเรือจอดในวันอาชูรออฺ มีหลักฐานหรือไม่ ? การกวนสุุฆอ ?
- ถือศีลอดวันไหนบ้าง ? 9 และ/หรือ 10 มุฮัรรอม ? ถือวันที่ 11 ได้ไหม ?
- การถือศีลอดวันนี้ไม่ใช่วาจิบ ไม่ควรตำหนิคนที่ไม่ได้ถือ
วันที่บรรยาย
7 มุฮัรรอม 1444
วันที่บรรยาย
ความยาว
23.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

- บทบัญญัติการถือศีลอดวันอาชุรอ ในช่วงแรกเป็นวาจิบ (ปี ฮ.ศ.1) ปีต่อมามีบทบัญญัติถือศีลอดเดืนอรอมฎอน การถือศีลอดวันอาชูรอจึงไม่เป็นวาจิบอีกต่อไป
- ที่มาของการถือศีลอดวันอาชูรอ ตามคำอธิบายของท่านหญิงอาอิชะฮฺ
- ท่านนบีมาถึงมะดีนะฮฺ ทราบว่าชาวยิวเฉลิมฉลองในวันอาชูรอ ท่านนบีจึงทำให้แตกต่างด้วยการให้ถือศีลอด
- ท่านนบีกล่าวว่า "การถือศีลอดวันอาชูรออฺ ข้าพเจ้าหวังว่าจะลบล้างบาปในปีที่ผ่านมา"
- ลบล้างบาปทั้งหมดหรือเฉพาะบาปเล็กๆ
- อยู่ในเดือนมุฮัรรอม อันเป็นเดือนต้องห้าม เดือนศักดิ์สิทธิ์เดือนหนึ่ง
- ความเชื่อเกี่ยวกับนบีนูหฺ ว่าเรือจอดในวันอาชูรออฺ มีหลักฐานหรือไม่ ? การกวนสุุฆอ ?
- ความเชื่อของชีอะฮฺ เชื่อว่าเป็นวันที่ท่านฮุซัยนฺถูกสังหาร จึงแสดงความเศร้าโศก และความเชื่อของกลุ่มนาศิบะฮฺ ที่จะเฉลิมฉลอง -- ไม่มีหลักฐานใดๆในอิสลาม
- ถือศีลอดวันไหนบ้าง ? 9 และ/หรือ 10 มุฮัรรอม ?
- ถือวันที่ 11 ด้วยไดไหม ?
- การถือศีลอดวันนี้ไม่ใช่วาจิบ ไม่ควรตำหนิคนที่ไม่ได้ถือ

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี, รายการซิกรุลลอฮฺ 5/8/65

WCimage
มีอะไรในวันอาชูรออฺ ?