LGBTQ+

- บทเรียนจากพฤติกรรมของมุนาฟิกีน แก่สังคมมุสลิม เราจำเป็นต้องนำมาพิจารณาและนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาส่วนตัวและสังคม
- ปัญหาต่างๆ เกิดจากภายในจิตใจ (กิเลส) การแก้ปัญหาจึงต้องเริ่มจากภายใน
- ต้องมี "ความตั้งใจ" ในการทำอิบาดะฮฺ เช่น จิฮาด, ละหมาด, แต่งงาน,…