สงคราม

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 219 (หะดีษที่ 41/4)

Submitted by admin on Sun, 31/01/2016 - 16:37
หัวข้อเรื่อง
จบหะดีษที่ 41, ผู้ศรัทธาต้องรักบุคคลที่อัลลอฮฺรัก, เกลียดผู้ที่อัลลอฮฺเกลียด, ไม่สนิทสนมกับศัตรูของอัลลอฮฺ, นิยามของ ฮะวา(อารมณ์),มารยาทการให้ความปลอดภัยในสงคราม(ให้ความคุ้มครองแก่เชลย,อิญาเราะฮฺ),),
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 10 (อายะฮฺ 17-18)

Submitted by admin on Wed, 28/10/2015 - 11:57
หัวข้อเรื่อง
เป้าหมายของการเรียนรู้อัลกุรอานคือเข้าใจอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา, คุณสมบัติของผู้รู้(อุละมาอฺ) คือเข้าใจอัลลอฮฺ เข้าใจเราะซูล, ประเภทของเตาฮีด,
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 54 (อายะฮฺ 82-84)

Submitted by admin on Wed, 21/01/2015 - 20:07
หัวข้อเรื่อง
"แน่นอนเจ้าจะพบว่า หมู่ชนที่เป็นศัตรูอันรุนแรงแก่บรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นคือชาวยิว และบรรดาผู้ที่ให้มีภาคีแก่อัลลอฮ์", ซีซี (ปฏิวัติอิสลาม), สงครามครูเสด, ยิวตะวันตกและตะวันออก, ยิวอัชกีนาซและสะฟัรดีม, ความแตกแยกในหมู่ชาวยิว,
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 21 (อายะฮฺ 27-31)

Submitted by admin on Wed, 04/12/2013 - 12:46
หัวข้อเรื่อง
กอบีล-ฮาบีล, ท่านอุษมาน อิบนุอัฟฟาน คนแรกที่ได้ทำตามฮาบีล, การสู้เพื่อปกป้องตนเอง, ญิฮาด, "อิจฉา" สาเหตุของฆาตกรรมครั้งแรก
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 15 (อายะฮฺ 11-13)

Submitted by admin on Wed, 25/09/2013 - 20:52
หัวข้อเรื่อง
ตะวักกุล(การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ), กลุ่มชะบ๊าบุลมุญาฮิดีนที่โซมาเลีย-อิรัก-ซีเรีย, วิเคราะห์อัลกออิดะฮฺ, สายตระกูลของบนีอิสรออีล, ไซออนิสต์, ภรรยานบี ท่านหญิงญุวัยรียะฮฺ, การให้ยืม(ก็อรดฺหะซัน), มุสลิมกับการเมือง
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 10 (อายะฮฺ 6)

Submitted by admin on Wed, 21/08/2013 - 12:05
หัวข้อเรื่อง
สถานการณ์อียิปต์, อาหรับและผู้นำประเทศมุสลิม,ละหมาดและการอาบน้ำละหมาด, ละหมาดต้องทำทุกเวลาแม้ในยามสงคราม เพราะละหมาดเป็นเครื่องมือให้เราเข้มแข็งและอดทน เป็นทางออกสำคัญสำหรับมุสลิมทุกคนที่ต้องการทางออกในยามวิกฤติ, สงครามระหว่างโรมัน-เปอร์เซีย, อิทธิพลของการละหมาดต่อชีวิตผู้ศรัทธา
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On