สงคราม

อธิบายอัลกุรอาน โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
ุทุกวันอาทิตย์ ที่มัสญิดอาคารไวท์สเปซ เวลา 10.00-11.30 น.
- เนื้อหาซูเราะฮฺอัลอันฟาล เกี่ยวกับการบริหารรายได้แผ่นดิน
- สาวกของท่านนบี(เศาะฮาบะฮฺ) คือ
- ใครคือผู้สนับสนุนท่านนบี, หะดีษบ่อน้ำ ผู้สนับสนุนท่านนบีจะได้ดื่มจากบ่อน้ำ คือคนที่ไม่บิดเบือนหรือเปลี่ยนแปลงแนวทางของท่านนบี

- ผลของสงครามบัดร คำตักเตือนเมื่อได้รับชัยชนะ
- การเตรียมตัวเพื่อปรามและป้องกันจากศัตรู ด้วยการเตรียมอาวุธ ค.สามารถทางทหาร
- มุสลิมพิชิตซามัรคันด์ โดยไม่ได้ทำตามขั้นตอน คือ เสนออิสลาม,...
- อุมัร อิบนุอับดิลอะซีซ จึงสั่งให้กองทัพมุสลิมถอนกำลังออก
-…
"จงยืนหยัดเถิด และจงรำลึกถึงอัลลอฮฺมากๆ"
- ยืนหยัดอย่างไร
- รำลึกถึงอัลลอฮฺอย่างไร
- บทเรียนจากสงครามบัดร
- จากบทเรียน เรามีหน้าที่ 2 อย่าง
1- ดูว่ามีบทเรียนอะไรดีๆสำหรับเราในตอนนั้น
2- และจะเป็นบทเรียนอะไรสำหรับเราในอนาคต
- อธิบายภูมิศาสตร์ของสงครามบัดร
- ความสัมพันธ์ของประวัติศาสตร์(เวลา) และภูมิศาสตร์(สถานที่)