คลิปสั้น

มาตรฐานของความดีและความเลว;
มุสลิมต้องรู้ดีรู้ชั่ว แล้วปฏิบัติตามนั้น ปฏิบัติได้มากแค่ไหนก็มี "อิสลาม" เท่านั้น
จาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 71 (อายะฮฺ 125)" โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
นัฟซู + ความรู้ที่เป็นพิษ ประสบการณ์ที่เป็นภัย --> มีแนวโน้มที่จะพาไปสู่หายนะ;
ความเมตตาของอัลลอฮฺ (คนสุดท้ายที่ออกจากนรก และได้เข้าสวรรค์)
7:44 และชาวสวรรค์ได้ร้องเรียกชาวนรก ว่าแท้จริงพวกเราได้พบแล้วว่าสิ่งที่พระเจ้าของเราได้สัญญาแก่เราไว้นั้นเป็นความจริง และพวกท่านได้พบสิ่งที่พระเจ้าของพวกท่านได้ทรงสัญญาไว้เป็นความจริงไหม?

อัสตัฆฟิรุลลอฮ...
อัสตัฆฟิรุลลอฮ...
อัสตัฆฟิรุลลอฮ

คำนี้พวกเราทุกคนใช้กันบ่อย เป็นคำที่ทุกคนคุ้นเคยดี…