มะหฺรอม

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "รู้รอบด้าน ถามรอบตัว" 16/9/65

บทบัญญัติที่ถูกยกเลิก(มันซูค) : การดื่มสุรา, นิกาหฺมุตอะฮฺ (ประวัติศาสตร์และข้อห้าม); ชีอะฮฺ
การเลือกคู่ครอง
หญิงที่ห้ามแต่งงาน(นิกาหฺ), มะหฺรอม

เนื้อหา : การทำงานศาสนาของมุสลิมะฮฺ, อะมานะฮฺของมุสลิมีนในการดูแลครอบครัว, 

 

คำตอบ

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ