มะหฺรอม

(เป็นมะหฺรอมถาวร เหมือนพ่อแท้ๆเลย เช่นเดียวกับ ลูกเขยกับแม่ยาย) - มีเงื่อนไขและรายละเอียดในคลิป

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 23/8/66

การห้ามนิกาหฺ(และการเป็นมะหฺรอม) เนื่องจากเป็นเครือญาติใกล้ชิด มี 2 ประเภท
1- ห้ามนิกาหฺถาวร (ตลอดชีพ)
1.1- ห้ามเนื่องจากเป็นเครือญาติ
1.2- ห้ามโดยเป็นเครือญาติ และเนื่องจากแต่งงานด้วย
2. ห้ามนิกาหฺถาวร ในบางกรณี

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 12/10/65


ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "รู้รอบด้าน ถามรอบตัว" 16/9/65

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "รู้รอบด้าน ถามรอบตัว" 16/9/65

บทบัญญัติที่ถูกยกเลิก(มันซูค) : การดื่มสุรา, นิกาหฺมุตอะฮฺ (ประวัติศาสตร์และข้อห้าม); ชีอะฮฺ
การเลือกคู่ครอง
หญิงที่ห้ามแต่งงาน(นิกาหฺ), มะหฺรอม
สตรีที่ห้ามนิกาหฺ,
การเป็นเครือญาติทางน้ำนม,
มะหฺรอมคือใครบ้าง ?,
แม่นม-พ่อนม, เครือญาติทางน้ำนม

เนื้อหา : การทำงานศาสนาของมุสลิมะฮฺ, อะมานะฮฺของมุสลิมีนในการดูแลครอบครัว,