การป้องกันและรักษาตัวจากไสยศาสตร์ (الوقاية والعلاج)

Submitted by admin on Mon, 24/11/2014 - 15:37
 เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
(สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง ภูติผีปีศาจในอิสลาม, 7 ส.ค.53)
 
การรักษาตามบทบัญญัติ ( รุกยะฮฺ )
 
 • การรักษาตามบทบัญญัติเป็นสาเหตุในการหายป่วย ส่วนการหายป่วยนั้นมาจาก อัลลอฮฺ ไม่มีสิ่งใดจากสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหลายที่จะให้โทษหรือประโยชน์ได้ ดังกล่าวนี้ จึงจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาต่อ อัลลอฮฺ เพียงองค์เดียว
 • ไม่อนุญาตที่จะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ ในสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นน้ำ, น้ำมัน, น้ำซัมซัม หรือสิ่งอื่น ๆ แท้จริงประโยชน์ที่ได้รับนั้นเป็นผลเนื่องจากรุกยะฮฺที่มีต่อน้ำหรือน้ำมัน หรืออวัยวะของผู้ป่วย ดังที่เห็นได้ชัดเจนจากการกระทำของท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และการปฏิบัติของเศาะหาบะฮฺ  เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุม
 • การรักษาตามบทบัญญัตินั้น (รุกยะฮฺ) ไม่ได้ทำให้การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ  ต้องเสียหายไปแต่ประการใด ซึ่งเป็นการรวมระหว่างหะดีษของท่านอนัส ซึ่งมีความหมายว่า “ เจ็ดหมื่นคนจากประชาชาติของฉัน จะเข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวน นั้นก็คือ บรรดาผู้ที่ไม่รักษาด้วยไฟ ไม่ขอให้ผู้อื่นอ่านรักษาให้ ไม่เชื่อในเรื่องของลางร้าย และพวกเขามอบหมายต่อพระเจ้าของพวกเขา ”  ( บันทึกโดยอัลบัซซาร และ อัลอัลบานีย์ บอกว่าเป็นหะดีษเศาะหี้หฺ ) 
 • หะดีษต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรุกยะฮฺ เช่น  “ พวกท่านจงเอารุกยะฮฺของพวกท่าน ( สำนวนการรักษา ) ให้ฉันดูหน่อย  ไม่เป็นอะไรในการเป่ารักษา ตราบใดที่ไม่มีในเรื่องของชิริก ” หรือหะดีษที่ว่า “ พวกท่านจงขอให้มีการอ่านให้กับนางเพราะแท้จริงนางนั้นถูกมองด้วยสายตาที่อิจฉา ”  หรือหะดีษอื่น ๆ อีกที่คล้ายกันนี้
 
ผู้ที่จะอ่านรุกยะฮฺให้กับตัวของเขาเอง หรือคนในครอบครัว หรือมะหฺรอมของเขา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
 
ประการแรก : ผู้ที่ทำการรักษาจะต้องให้ความสำคัญตามขั้นตอนต่อไปนี้
 • การเชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺ สุบหานะฮู วะตะอาลา อย่างแน่นแฟ้น
 • พยายามปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องในเรื่องของการรักษาตามบทบัญญัติ ( รุกยะฮฺ )
 • พยายามออกห่างในเรื่องของความชั่ว
 • ขอคำแนะนำจากนักวิชาการ หรือนักศึกษาในปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของรุกยะฮฺ
 • ระวังการใช้รุกยะฮฺ ที่ไม่มีที่มาจากอัลกุรอาน และสุนนะฮฺ
 • ระวังการใช้สมุนไพรที่มีส่วนประกอบอื่น ๆ หรือที่คล้ายกันนี้
 • การใช้ความอดทนอดกลั้น
 • การขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺ ให้พ้นจากชัยฏอน ด้วยการปฏิบัติตามสิ่งที่จะช่วยในเรื่องดังกล่าว 
ประการที่สอง : เริ่มด้วยการสรรเสริญสดุดี และการดุอาอฺ ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ และคุณลักษณะของพระองค์
 
ประการที่สาม :  ทำรุกยะฮฺด้วยอัลกุรอาน โดยเริ่มอ่านรุกยะฮฺให้กับตัวของเขา พร้อมกับเน้นในอายะฮฺที่เกี่ยวกับเรื่องรุกยะฮฺที่มีในซุนนะฮฺที่ถูกต้อง เช่น อัลฟาติหะฮฺ     ช่วงต้นของอัลบะเกาะเราะฮฺ  อายะฮฺอัลกุรซียฺ ช่วงท้ายของอัลบะเกาะเราะฮฺ  สองอายะฮฺแรกของอาลิอิมรอน  อัลอิคลาศ  อัลกาฟิรูน  อัลฟะลัก  อันนาส  
 
ข้อชี้แจงถึงเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับรุกยะฮฺด้วยอายะฮฺต่าง ๆ 
 • อย่าเชื่อว่าอายะฮฺต่างๆนี้เท่านั้นที่มีประโยชน์  (อายะฮฺอื่น ๆ ก็มีประโยชน์เหมือนกัน) แท้จริงผลที่ได้รับจากการอ่านอายะฮฺต่าง ๆ นี้ ต้องประกอบไปด้วย การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ ความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์ หวังในความเมตตาและสวรรค์ของพระองค์ กลัวความกริ้วโกรธและการลงโทษของพระองค์
 • ควรจะอ่านอายะฮฺที่ได้กล่าวมาข้างต้น หรืออายะฮฺใดก็ได้ โดยอ่านเรียงลำดับตามที่มีในอัลกุรอาน และดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  ซึ่งบรรดาอุละมาอฺ และบรรดาอิมามได้ชี้แจงไว้โดยผู้ที่ทำการรักษา เริ่มอ่านอัลฟาติหะฮฺ และอายะฮฺต่าง ๆ ของอัลบะเกาะเราะฮฺ และอายะฮฺต่าง ๆ ของอาลิอิมรอน เป็นต้น
 • จำเป็นสำหรับผู้ที่ทำการรักษาจะต้องพยายามอ่านอายะฮฺต่าง ๆ ของอัลกุรอาน พร้อมกับเน้นอายะฮฺที่เกี่ยวกับการรักษา ( รุกยะฮฺ ) เพื่อไม่ให้คนทั่วไปเชื่อมั่นในอายะฮฺต่าง ๆ นี้ ( อายะฮฺที่เกี่ยวกับรุกยะฮฺ ) โดยไม่ได้เชื่อมั่นในอายะฮฺอื่น ๆ จากอัลกุรอาน
 • ควรอ่านรุกยะฮฺที่มีรายงานมาจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮฺวะซัลลัม  เช่น การอ่านอัลฟาติหะฮฺ อายะฮฺอัลกุรซียฺ  ช่วงท้ายอัลบะเกาะเราะฮฺ  อัลอิคลาศ  อัลมุเอาวิซะตัยนฺ ( อัลฟะลักและอันนาส ) และที่คล้าย ๆ กันนี้
 
ประการที่สี่ การเป่าแล้วลูบศีรษะและลำตัว  : หลังจากที่ได้เสร็จสิ้นจากการอ่านรุกยะฮฺในภาพรวมแล้ว ให้รวมฝ่ามือทั้งสองแล้วเป่าลงไป ลูบใบหน้า และร่างกายของเขา และทำอย่างนี้ให้กับครอบครัวของเขา เพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากการเป่าด้วยกับคำดำรัสของอัลลอฮฺ 
 
ประการที่ห้า การเป่าลงในน้ำและน้ำมัน แล้วใช้มันในการรักษา
 
ประการที่หก วางมือตรงที่เจ็บ หรือลูบมันและอ่านดุอาอฺ : ให้วางมือตรงที่เจ็บหรือลูบมันและขอดุอาอฺ ด้วยดุอาอฺที่มีรายงานจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เช่น 
 
 • “ ฉันขอต่ออัลลอฮฺ ผู้ทรงยิ่งใหญ่ พระเจ้าแห่งบัลลังก์อันยิ่งใหญ่ ได้โปรดให้ฉันหายป่วยด้วยเถิด ”     อ่าน 7 ครั้ง หรือ  
 • กล่าวบิสมิลลาฮฺ 3 ครั้ง และกล่าวว่า “ ฉันขอความคุ้มครองให้แก่ตัวของฉันด้วยอำนาจของอัลลอฮฺและเดชานุภาพของพระองค์ ให้พ้นจากสิ่งที่ฉันประสบอยู่และสิ่งที่ฉันคอยระมัดระวังอยู่ ” กล่าว 7 ครั้ง
 • ให้กล่าวอัซการและดุอาอฺต่าง ๆ ที่มีรายงานจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม โดยเฉพาะอัซการที่ใช้ป้องกันชัยฏอน
 •  มีดุอาอฺต่าง ๆ และอัซการที่ถูกต้องในหนังสือที่ชื่อว่า  อัลเกาลุลมุบีน ฟีมา ยัฏรุดุ อัลญิน วัชชะยาฏีน  และไม่ใช่เพียงการรำลึกเพียงแค่คำกล่าวเท่านั้น เพราะแท้จริงการรำลึกนั้นต้องคำพูดควบคู่ไปกับหัวใจ  
 • ท่านอิมาม อิบนุล กอยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวในหนังสือ อัลฟะวาอิด ว่า  “ การรำลึกไม่ใช่เพียงแค่คำกล่าว แต่การรำลึกต้องหัวใจควบคู่ไปกับคำพูด และการรำลึกถึงอัลลอฮฺนั้นรวมถึง การรำลึกถึงพระนามและคุณลักษณะของพระองค์  รำลึกถึงข้อใช้ข้อห้าม รำลึกถึงพระองค์ด้วยคำตรัสของพระองค์ ดังกล่าวนี้ จำเป็นที่จะต้องรู้จักและศรัทธาต่อพระองค์ คุณลักษณะที่สมบูรณ์และสูงส่ง  การสรรเสริญสดุดีต่อพระองค์ ดังกล่าวจะถือว่ายังไม่สมบูรณ์ นอกจากจะต้องให้เอกภาพต่อพระองค์ ดังนั้นการรำลึกถึงพระองค์อย่างแท้จริงนั้น จะต้องมีดังที่กล่าวมาและจะต้องมีการรำลึกถึงความโปรดปราน และความดีต่าง ๆ ที่พระองค์มีให้แก่ปวงบ่าว ”

เรื่องทั่วไปที่จะต้องให้ความสำคัญก่อนทำรุกยะฮฺ
 • การทำความสะอาด  สถานที่จะต้องปราศจากความชั่วต่าง ๆ 
 • จำเป็นต้องเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะต้องออกห่างในเรื่องที่ฝ่าฝืนในทุกเวลาและสถานที่  ไม่ใช่เป็นแค่การให้ความสำคัญในช่วงที่ทำรุกยะฮฺเท่านั้น   ซึ่งจะต้องออกห่างจากความชั่วทั้งหมด  และเตาบะฮฺกลับเนื้อกลับตัวต่อพระองค์
 • จำเป็นที่ผู้ป่วยจะต้องรักษาอิบาดะฮฺที่เป็นฟัรฎูและสุนนะฮฺ  โดยเฉพาะการรักษาการละหมาดญะมาอะฮฺ เพราะดังกล่าวนี้จะเป็นความสงบ ทำให้จิตใจสบาย ผ่อนคลาย และเป็นการใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺ และพยายามละหมาดในยามค่ำคืนเท่าที่มีความสามารถ และให้มีความนอบน้อม  กลับเนื้อกลับตัวและดุอาอฺ ต่อพระองค์ เพื่อที่พระองค์จะได้ขจัดความกลัดกลุ้มความเศร้าโศกให้หมดไป
 • ท่านอิบนุลกอยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ  ได้กล่าวในหนังสือ “ซาดุลมะอาด” ว่า  “ การละหมาด จะนำมาซึ่งริซกี เป็นการรักษาสุขภาพ ขจัดอันตราย ขับไล่โรคร้าย ทำให้หัวใจแข็งแรง ทำให้ใบหน้าสดใส ทำให้จิตใจมีความสุข ขจัดความเกียจคร้าน ทำให้อวัยวะมีความกระปรี้กระเปร่า เพิ่มกำลังวังชา ทำให้เบิกบาน  เป็นอาหารกับวิญญาณ ทำให้จิตใจมีรัศมี รักษาความโปรดปรานไว้  และขจัดความกริ้วโกรธ นำมาซึ่งความจำเริญ ทำให้ห่างไกลจากชัยฏอน ทำให้ใกล้ชิดอัลลอฮฺ ......”
 • อัชชิบลีย์  ได้กล่าวในหนังสือ  “อะหฺกามุลญาน” ว่า  “ การมีน้ำละหมาด และการละหมาดนั้น ทั้งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องให้พ้นจากญิน และความชั่วร้ายของพวกมัน ”
 
ประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้จากการอ่านรุกยะฮฺให้กับตัวเอง
 • เป็นการปฏิบัติตามนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อย่างจริงๆ  เพราะเมื่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม หรือคนหนึ่งคนใดในครอบครัวของท่านป่วย ท่านจะอ่านและเป่าด้วยอัลมุเอาวิซาต ( อัลอิคลาศ  อัลฟะลัก  อันนาส ) 
 • เป็นการตะวักกุล  ( มอบหมายต่ออัลลอฮฺ ) ที่สมบูรณ์ยิ่ง
 • เป็นที่หวังอย่างยิ่งว่าดุอาอฺจะเป็นที่ตอบรับ เพราะไม่มีใครที่จะเอาใจใส่และเข้มงวดในการวิงวอนและหวังการตอบแทนเหมือนกับตัวของท่าน เพราะแท้จริงท่านเป็นผู้ที่มีความต้องการ
 • ปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงจากจอมโกหกบางคน
 • เป็นการรักษาและให้ความปลอดภัยกับบรรดาสตรี  (เมื่อท่านอ่านให้กับครอบครัวของท่าน หรือนางอ่านให้กับตัวของนางเอง)  กับการพบเจอกับผู้ชายที่ไม่ใช่มะหฺรอม
 • จำเป็นที่คนป่วยจะต้องมุ่งสู่อัลลอฮฺตะอาลา ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และมีความมั่นใจ และการหายป่วยนั้นมาจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว